Możliwość komentowania Zajęcia została wyłączona

W NASZYM PRZEDSZKOLU W RAMACH GRUP ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE W POSTACI:

Logopedia – zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 5 oraz 6  letnich przez mgr Joannę Bednarską. We wrześniu zostaną przebadane wszystkie 5 – cio i 6 – cio latki. W ciągu roku szkolnego w zajęciach będą brały udział dzieci potrzebujące pomocy logopedycznej.

Religia – prowadzona we wszystkich grupach wiekowych przez Ks. Tomasza Sułkowskiego CR 2 razy w tygodniu.

Język angielski – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych przez mgr Agnieszkę Michałek 2 razy w tygodniu.