Możliwość komentowania Zajęcia została wyłączona

W NASZYM PRZEDSZKOLU W RAMACH GRUP ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE W POSTACI:

Logopedia – zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 3-4 letnich oraz 5- 6  letnich przez mgr Joannę Bednarską

Religia – prowadzona we wszystkich grupach wiekowych przez mgr Agnieszkę Kołtowską 2 razy w tygodniu.

Język angielski – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych przez mgr Agnieszkę Michałek 2 razy w tygodniu. ( ul. Okrzei) Oraz mgr Katarzynę Dorogusz -Doroszkiewicz ( ul. E.Orzeszkowej)