Możliwość komentowania Zajęcia została wyłączona

W NASZYM PRZEDSZKOLU W RAMACH GRUP ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE W POSTACI:

Logopedia – zajęcia prowadzone są w grupach dzieci 5 oraz 6  letnich przez mgr Joannę BednarskąTałajkowską będą brały udział dzieci potrzebujące pomocy logopedycznej.

Religia – prowadzona we wszystkich grupach wiekowych przez mgr.Agnieszkę Kołtowską 2 razy w tygodniu.

Język angielski – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych przez mgr Agnieszkę Michałek 2 razy w tygodniu.