Możliwość komentowania Porady dla rodziców została wyłączona

 

 

SPECJALIŚCI

LOGOPEDA: mgr Joanna Bednarska

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców, którzy chcą się dowiedzieć jak wspierać rozwój mowy swojego dziecka lub coś ich niepokoi w tym obszarze.

Konsultacje prowadzą:
mgr Joanna Bednarska – logopeda
e-mail: przedszkolezlocieniec.bednarska@wp.pl

OLIGOFRENOPEDAGOG: mgr Beata Kula, mgr Katarzyna Szmid, mgr Agnieszka Jaśkiewicz,mgr Joanna Kiszkiel

PEDAGOG: mgr Beata Kindraczuk

REWALIDACJA: mgr Renata Barańska

TYFLOPEDAGOG: mgr Renata Barańska

 

INNI SPECJALIŚCI: mgr Justyna Gołębiewska – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – socjoterapeuta

 

ZADAJ PYTANIE SPECJALIŚCIE:
przedszkolezlocieniec.bednarska@wp.pl
przedszkolezlocieniec.kindraczuk@wp.pl
przedszkolezlocieniec.rapacz@wp.pl
przedszkolezlocieniec.kula@wp.pl
przedszkolezlocieniec.szmid@wp.pl
przedszkolezlocieniec.jaskiewicz@wp.pl
przedszkolezlocieniec.kiszkiel@wp.pl
przedszkolezlocieniec.golebiewska@wp.pl