0

Dnia 14.05.2018 grupa IX „Kreciki” i grupa XII „Żbiki” wspólnie z wychowawcami i opiekunami wybrali się do Agroturystyki „Izba pod Kasztanem” w Stawnie.

Dzieci miały możliwość zapoznać się ze zwierzętami żyjącymi w gospodarstwie (kozy,kury,kaczki,króliki).Jednak głównym celem wycieczki było zapoznanie z dawnymi zawodami (tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, wikliniarstwo) z funkcjonowaniem dawnych maszyn i narzędzi, A także udział w zajęcia edukacyjnych „sianoploty”. Dzieci miały możliwość kształtowania praktycznych umiejętności i samodzielności.

32882580_1833421156714116_7107667899849900032_n

Czytaj dalej »


0

DZIEŃ MAMY I TATY U „NIEDŹWIADKÓW”

W dniu 23.05.2018 r. w grupie „Niedźwiadków” odbyła się uroczystość z okazji DNIA MAMY I DNIA TATY pt. „Morska przygoda”.
Na początku odbyło się pasowanie przybyłych gości na uczestników naszego rejsu. Następnie kapitan uroczyście ogłosił, że statek zacumowany w naszej sali wypływa na szerokie wody. Na pokładzie, oprócz rodziców, znaleźli się marynarze.
W trakcie naszej podróży spotkaliśmy piratów, którzy nie byli wcale tacy groźni, a także przepiękne syreny.
Cała uroczystość przebiegała w rodzinnej oraz wesołej atmosferze.

DSC_0018

Czytaj dalej »


0

Bez tytułu

OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI NOWO- PRZYJĘTE

WRAZ Z RODZICAMI DO PRZEDSZKOLA NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH

11, 12, 13 CZERWCA 2018 r.

W GODZINACH OD 16.00 DO 17.30

-dzieci przyjęte w systemie 9,5 h- ul Okrzei

-dzieci przyjęte w systemie 5 h- ul. Orzeszkowej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. ZAJĄCZKA ZŁOCIENIASZKA

ORAZ WYCHOWAWCY


Bez tytuHYUHJłu


0

Bez tytułu

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
REALIZOWANA PRZEZ PRZEDSZKOLE
im. ZAJĄCZKA ZŁOCIENIASZKA W ZŁOCIEŃCU

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informuję, że:

 1. Administratorem wszystkich danych osobowych jest Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka

  w Złocieńcu reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola  p. Elżbietę Bielak,

  z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 78-520 Złocieniec, tel.: 9436 71153, adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl

 2. Funkcję Inspektora ochrony danych w Przedszkolu im. Zajączka Złocieniaszka

  pełni Ireneusz Sabat adres e-mail: sabat@zlocieniec.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osób niepełnoletnich, których jest Pan/i prawnym opiekunem,

  przetwarzane będą w celu realizacji wychowania przedszkolnego na podstawie Ustawy

  z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60) oraz w celach promocyjnych i dokumentowania zadań

  i projektów realizowanych przez Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.

 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych

  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi

  do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych

  Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania

  danych osobowych będzie brak możliwości uczęszczania Pana/i dziecka do

  Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka oraz brak możliwości fotograficznego

  dokumentowania udziału w zajęciach i wydarzeniach przedszkola.

 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały

  udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje

  upoważnione z mocy prawa, oraz w przypadku danych fotograficznych – udostępnieniu innym rodzicom,

  których dzieci uczęszczają do grupy razem z Pana/i dzieckiem

 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych

  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wychowania

  przedszkolnego oraz 5 lat w archiwach przedszkola, licząc od początku

  roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Złocieniec, dnia 25 maja 2018r.


0

Z okazji Dnia Bibliotekarza dzieci z grup Sarenki i Jeżyki wybrały się do Biblioteki Publicznej w Złocieńcu, by złożyć Paniom tam pracującym serdeczne życzenia. Na miejscu czekała wielka niespodzianka Alicja z Krainy Czarów z przyjaciółmi: Minionkiem i Myszką Miki. Wspólne z bohaterami bajek dzieci bawiły sięprzy muzyce, z chustą animacyjną, układały z klocków, malowały twarze i robiły tatuaże. Przedszkolaki łapały ogromne bańki mydlane, dostały też różne cudeńka zrobione z balonów. Było cudownie…. Dziękujemy..

 

32492064_1660962013951755_3786747196003581952_n

 

Czytaj dalej »