0

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 4 stycznia 2018r. Wicedyrektor Przedszkola w Złocieńcu
im. Zajączka Złocieniaszka
informuje, że od 1 lutego 2018r.
do 16 lutego 2018r. trwać będzie rekrutacja do Przedszkola. W/w terminie należy składać wnioski o przyjęcie do Przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

dotyczy dzieci urodzonych w latach
2012, 2013, 2014, 2015

dzieci mogą być zapisane w systemie
– pełnopłatnym ponad podstawę programową tj. ponad 5 godzin

    – bezpłatnym w systemie w ramach podstawy  programowej tj. do 5 godzin


Dyrektor informuje, że na rok szkolny 2018/2019 Komisja Rekrutacyjna ustaliła ilość wolnych miejsc następująco:

– w systemie 9,5 godzinnym 35 miejsc w tym:

rocznik 2015- 25 miejsc

rocznik 2014 – 4 miejsca

rocznik 2013 i 2012 – 6 miejsc,

– w systemie 5-godzinnym 93 miejsca: roczniki 2015,2014,2013,2012


W dziale Rekrutacja na naszej stronie można pobrać wszystkie dokumenty  niezbędne w procesie rekrutacji .


 


Zostaw komentarz