0

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2018 Wicedyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu z dnia 28 maja 2018r. informuje się, że od 4 czerwca 2018r. do 8 czerwca 2018r. trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowani w/w terminie powinni złożyć wnioski o przyjęcie do Przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Zostaw komentarz